Where is Xiaomi Corporate office Headquarters

 Headquarters Address and Contact

Xiaomi
  • Address: China, CN 1st Floor, Xinzhongguan Shopping Center, No. 19, 19, Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing Postcode: 100086
  • Email: Click Here
  • Number of Employees: 33,427
  • Established: 6 April 2010
  • Founder: Lei Jun, Lin Bin, Zhou Guangping, Wanqiang Li, Wong Jiangji, Hong Feng, Liu De, Wang Chuan
  • Key People: WANG XIANG

Headquarters Location & Directions

Headquarters Executive Team

Name Title
LEI JUN Founder, Chairman, CEO
LIN BIN Co-Founder, Vice Chairman
WANG XIANG Partner, President
HONG FENG Co-Founder, Senior Vice President
LIU DE Co-Founder, Senior Vice President
WANG CHUAN Co-founder, Senior Vice President, Chief Strategy Officer
ZHANG FENG Partner, Senior Vice President
LU WEIBING Partner, Senior Vice President
ZENG XUEZHONG Senior Vice President
Manu Kumar Jain Vice President
CUI BAOQIU Vice President
YAN KESHENG Vice President
Lam Sai Wai, Alain Vice President

History and Headquarters Information


Headquarters Photos

Xiaomi
Xiaomi
Rate This
>